La supercomputació com a eina de futur

La supercomputació, també coneguda com a computació d’altes prestacions o HPC (de l’anglès High Performance Computing), és una ciència que es basa en l’ús d’ordinadors d’alta potència per a realitzar càlculs amb un nivell de complexitat molt elevat. Arreu del món trobem supercomputadors, per exemple, a Barcelona trobem el MareNostrum4, un superordinador situat a la … More La supercomputació com a eina de futur

Pirata o activista? Alexandra Elbakyan crea una pàgina web on aconseguir tots els articles científics de manera gratuïta

La recerca científica és de vital importància per a poder avançar en el coneixement de les malalties i per trobar noves teràpies que curin o bé millorin la qualitat de vida dels pacients. Tota aquesta investigació només és vàlida si es publica, ja que és una manera de validar que s’han seguit uns bons criteris … More Pirata o activista? Alexandra Elbakyan crea una pàgina web on aconseguir tots els articles científics de manera gratuïta

“Get me off your fucking mailing list”

Aquest és el títol d’un article que va ser acceptat per una revista científica, en concret el International Journal of  Advanced Computed Technology. No només el títol és així, sinó que aquesta frase es repeteix al llarg de tot l’article. A més a més, inclou dos gràfics, però que segueixen la mateixa línia: Nosaltres ens preguntem: … More “Get me off your fucking mailing list”